Prijava spornega oglasa ID 14179467:
Za prijavo spornega oglasa izpolnite spodnji obrazec:
Zakaj menite, da je vsebina oglasa sporna?
Dodatni komentar k prijavi (PRIPOROČLJIVO):


S klikom na gumb PRIJAVA SPORNE OBJAVE bodo naši administratorji vsebino objave podrobneje preverili, ter po potrebi ustrezno ukrepali. V kolikor gre za nepravilnost pri navedbi stanja vozila (oprema, prevoženi km, lastništvo...) so naše pristojnosti v veliki meri omejene, zato bomo ukrepali v skladu z možnostmi in pooblastili.
V večini primerov je prijava obdelana do zaključka naslednjega delovnega dne.