PRAVNO OBVESTILO

Za namene tega pravnega obvestila je spletna stran skup podstrani na naslovu www.avto.net.

Vse pravice so pridržane. Informacije in gradiva na elektronskem naslovu www.avto.net so zaščitene s pravicami intelektualne lastnine družbe Avtonet d.o.o. ali pravnih subjektov, katerih vsebine so vključene v www.avto.net.

Omejitev odgovornosti - splošno

Vse informacije, gradiva in podatki na www.avto.net so informativne narave. Družba Avtonet, d.o.o. se bo trudila za optimalno delovanje www.avto.net, vendar ne prevzema nikakršnih odgovornosti in garancij za nemoteno uporabo www.avto.net. Vsi uporabniki uporabljajo www.avto.net na lastno odgovornost. Niti družba Avtonet d.o.o., niti katerakoli druga fizična ali pravna oseba, ki je sodelovala pri ustvarjanju, nastanku in izdelavi www.avto.net ali še sodeluje pri nadgradnjah in novih informacijah in gradivih, ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij in gradiv in oglasov na www.avto.net ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini. Družba Avtonet d.o.o. tudi ne more biti odgovorna za kakršnekoli poškodbe (vključno tiste, ki jih povzročijo virusi) računalniške opreme, mobilnih telefonov ali katerekoli druge aplikacije, s katero je mogoče dostopati do strani, zaradi vašega obiska strani ali kakršnekoli njene uporabe. Družba Avtonet d.o.o. ne more biti odgovorna za nikakršno škodo kakršnekoli vrste, ki bi utegnila nastati zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe www.avto.net.

Družba Avtonet d.o.o. se bo trudila za pravilnost, ažurnost in popolnost podatkov, vsebovanih na teh straneh, vendar ne prevzema nikakršne odgovornosti o njihovi pravilnosti, ažurnosti in popolnosti.

Omejitev odgovornosti - oglasi

Družba Avtonet d.o.o. ne prevzema nobene odgovornosti za resničnost objavljenih podatkov, niti podatkov, ki jih vpisujejo trgovci ali fizične osebe kot oglaševalci / prodajalci. Vsak dogovor o nakupu / prodaji vozila oz. predmeta, objavljenega na straneh www.Avto.net, je dogovor zgolj med kupcem in prodajalcem, ki vozilo/predmet prodaja in ne povzroči nikakršnega posrednega ali neposrednega pogodbenega odnosa med kupcem, prodajalcem ter podjetjem Avtonet d.o.o..
Za celotno vsebino oglasa, vključno s posredovanimi fotografijami, objavljeno ceno, ter navedbo pravilnih kontaktnih podatkov odgovarja izključno oglaševalec oz. oseba, katera oglas odda v objavo.


Družba Avtonet d.o.o. si pridržuje pravico do dodatnega preverjanja oglasa pred objavo, zavrnitve objave, izbrisa ali blokade objave celotne vsebine ali kateregakoli dela oglasa, ali spremembe rubrike objave, v kolikor je ta neprimernen, vsebinsko sporen, zavajajoč ali kakorkoli neprimeren za objavo po kriteriju uredništva www.Avto.net.
Tipični primer spornih vsebin:
- nepravilno objavljeni kontaktnimi podatki
(primer:GSM v polju PRODAJALEC ali OPOMBA)
- neresnični kontaktni podatki
- ponudbe komercialne linije 090
- oglaševanje storitvene dejavnosti (še posebej neprimerno v opcijah KOMENTAR, TOP PONUDBA)
- oglas z zavajajočo ceno (NI objavljena končna maloprodajna cena z vključenim DDV in DMV!)
- oglas z neprimerno ali avtorsko sporno fotografijo
(primer: kopiranje fotografije iz drugega medija ali iz oglasa drugega prodajalca)
- vsebinsko neprimeren oglas (oz. t.i. smetenje posamezne rubrike, primeri: oglasi za živali, kmetijske pridelke, gradbeni material, računalniško opremo.)
- podvajanje oglasa iste vsebine oz. ponudbe istega vozila,
- večkratno ponavljajoče objavljanje istega oglasa
(primer: isti oglas objavljen vsakih nekaj ur ali vsak dan ponovno, stari oglas pa ob tem odstranjen),
- oglas, ki ne ponuja enoznačno določenega posameznega vozila / artikla (npr. oglaševanje splošne prodajne akcije, splošno oglaševanje, več oglasov v enem...)
- oglaševanje spornih izdelkov (primer: piratski izdelki, kopije izdelkov...)
- oglas, ki v vsebini ali opombah komentira ponudbe drugih oglasov ali oglaševalcev
- oglas ki v opisu vsebuje avtomatične preusmeritvene kode
- oglas za različne dele avtomobila, objavljen pod rubriko AVTO
- oglaševanje AVTO PO DELIH (tak oglas je izjemoma dovoljeno objaviti le registriranim trgovcem, ki imajo dejavnost registrirano skladno z zakonodajo
- oglasi raznih delov in opreme v katerikoli rubriki, razen v rubriki DELI IN OPREMA

- oglas za oblačila, razen izjem pri motorističnih oblačilih, kjer specialna motoristična oblačila sodijo v ustrezno podrubriko OPREMA. (Pomembno: razne reklamne kape, majice.... z logotipi proizvajalcev sodijo v rubriko OPREMA / reklamni artikli)
- oglas z vsebino KUPIM ali IŠČEM (objava takšnega oglasa NI dopustna)
- oglas z vsebino ODDAM (objava takšnega oglasa je v izogib oglaševanja dela na črno dopustna IZKLJUČNO registriranim trgovcem, ob ustrezni oznaki v oglasu)
- oglas, kjer je oglaševana ponudba/prodaja dokumentacije (listine, načrti, prometna dovoljenja...)
- oglas, ki vsebuje versko ali politično obarvano vsebino, ali prikazuje verske ali politične simbole
- oglas, ki skladno z določili Zakona o varstvu potrošnikov in Zakona o javni rabi slovenščine NI objavljen v slovenskem jeziku


Družba Avtonet d.o.o. si pridržuje pravico, da blokado ali izbris oglasa sporne vsebine zaračuna po veljavnem ceniku.

Oglaševalec z oddajo oglasa prevzema tudi celotno kazensko in odškodninsko odgovornost, povezano z oddajo, urejanjem, brisanjem in vsebino celotnega oglasa ali kateregakoli dela vsebine oglasa.

Omejitev odgovornosti - plačane vsebine in objave
Družba Avtonet d.o.o. si pridržuje pravico do takojšnje zavrnitve objave, izbrisa objave ali zavrnitve dostopa do uporabniškega računa v primeru zamude pri plačilu objave. V omenjenem primeru si pridržujemo tudi pravico do takojšnje prekinitve naročniškega razmerja z neplačnikom. Ravno tako si pridržujemo pravice do zavrnitve objave ali zavrnitve dostopa do uporabniškega računa trgovcu, ki ima evidentirano pomanjkanje sredstev na računu v Evidenci o neporavnanih obveznostih Banke Slovenije. Pridržujemo si tudi pravico do zavrnitve registracije trgovca - družbe, ki je preko povezanih družb (isti so-ustanovitelji, družbeniki, odgovorne osebe, kontaktne osebe, kontaktni podatki...) že oglaševala na straneh www.avto.net, obveznosti pa niso bile v celoti poravnane.

Nedopustna uporaba

Za nedopustno uporabo strani www.Avto.net se šteje:
- poskus pridobitve in uporabe dostopa, ki je bil dodeljen drugemu uporabniku
- posredovanje lastnih dostopnih podatkov tretjim osebam
- namerno motenje in onemogočanje dela drugih uporabnikov omrežja
- uničevanje in spreminjanje podatkov, ki so v lasti drugih uporabnikov
- kršenje tajnosti ali objava podatkov, ki so v lasti drugih uporabnikov
- uporaba podatkov, objavljenih na straneh www.Avto.net, v komercialne namene
(primer: zloraba email naslovov, kopiranje vsebine ali dela vsebine oz. oglasa, ...)
- objava in pošiljanje podatkov, ki kršijo avtorske pravice
- ustvarjanje, pošiljanje ali objavljanje podatkov z žaljivo, neprimerno ali pornografsko vsebino
- posredovanje lažnih ali zavajajočih osebnih podatkov pri oddaji / urejanju oglasne vsebine
- uporaba programov ali postopkov, katerih namen ali posledica je krnenje integritete in stabilnega delovanja računalnika, računalniškega sistema ali omrežja.
- uporaba raznih programov, aplikacij tretjih oseb, ali programskih nadgradenj brskalnikov, uporabljenih za dostop do vsebine (podatkov) ali avtomatizirano urejanje vsebine (podatkov) na spletni strani www.avto.net (npr. črpanje podatkov v source code obliki, page oz. screen scraping, auto form filler oz. avtomatično izpolnjevanje podatkov ipd...).


V primeru nejasnosti se za vsakršna uporaba, ki ni izrecno dovoljena s strani družbe Avtonet d.o.o., šteje za nedopustno!
Oglaševalec se strinja, da se za potrebe spora ob oddaji oglasa zabeleži datum in ura oglasa ter IP številka oz. naslov izvora ter da se v primeru suma, da je prišlo do nedopustne uporabe, kaznivega dejanja ali da je potreben sodni pregon dejanja, navedeni podatki posredujejo ustreznim službam.

Omejitev uporabe informacij in gradiv
Informacije in gradiva, ki so prikazana na tej strani, lahko naložite z mreže za vašo osebno domačo rabo, pri čemer ne smete spreminjati označb avtorskih pravic, drugih obvestil o pravicah intelektualne lastnine ali obvestil o drugih pravicah. Dovoljeno je nalaganje in tiskanje informacij in gradiv z namenom ogledovanja in branja za nekomercialne namene.

Objava na spletni strani www.avto.net predstavlja vsebino in informacije, ki so vsebinsko standardizirane. S pomočjo različnih aplikacij je prikaz podatkov poenoten, prikaz fotografij optimiziran, podatki pa so razvrščeni na tak način, da v primerjavi s posameznimi vnosnimi podatki pred objavo pridobijo velik delo dodatne vrednosti. Tudi zaradi opisanih lastnosti se oglaševalec strinja, da pridobi družba Avtonet d.o.o. avtorsko pravico objave in distribucije vsebine objave oglasa, posameznega dela oglasa ali fotografije.

Oglaševalec se tudi strinja, da se v izogib nepooblaščenemu kopiranju vse fotografije, objavljene na straneh www.Avto.net, označijo z oznako Copyright (C) www.Avto.net ali kakršnokoli drugo oznako, ki jo za takšne potrebe uporabi Avtonet d.o.o..

Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje informacij in gradiv na www.avto.net (ali katerikoli podstrani) ali njihovo pošiljanje po pošti ter razširjanje na kakršenkoli drug način brez predhodnega pisnega dovoljenja, je prepovedano. Pravtako je prepovedana uporaba kateregakoli elementa www.avto.net za kakršnekoli druge namene, kot za izključno osebno, nekomercialno, domačo rabo.

Registrirani trgovci imajo v času veljavnega naročniškega razmerja pravico uporabljati vsebino, ki prikazuje oglase trgovca (svoje oglase) s prikazom in uporabo na podstraneh svoje spletne strani ali v obliki tiskanega izpisa na svojem prodajnem mestu na sedežu podjetja, ni pa dovoljeno teh podatkov (npr. seznam oglasov trgovca na spletni strani ali podstrani www.avto.net) uporabiti kot vir podatkov za objavo v drugih medijih!


Družba Avtonet d.o.o. ne odgovarja za obliko in vsebino spletnih strani, ki so na kakršenkoli način povezane z www.avto.net. Pri obisku in uporabi povezanih spletnih strani je odgovornost družbe Avtonet d.o.o. za vse primere izključena.

To pravno obvestilo lahko družba Avtonet d.o.o. kadarkoli spremeni in je za uporabnike zavezujoče v vsakokratni spremenjeni obliki, zato priporočamo, da jih v primeru uporabe spremljate na teh straneh. Z uporabo te strani ste izkazali in potrdili, da ste seznanjeni z našimi pogoji in da se z njimi strinjate.

Uporaba strani v nasprotju z navedenimi pravili je prepovedana. Uporabnik, ki uporablja strani na način, ki je v nasprotju z navedenimi pravili, je v celoti materialno in odškodninsko odgovoren.

Varstvo podatkov

Družba Avtonet d.o.o. avtomatsko zbira podatke o uporabi teh strani, predvsem podatke, katere strani so največkrat obiskane, koliko obiskovalcev dnevno obišče te strani in koliko časa obiskovalci ostanejo na posamezni strani. Ti podatki ne omogočajo vpogleda v osebne podatke uporabnikov. Družba Avtonet d.o.o. podatke o obiskanosti www.avto.net uporablja za lastne potrebe.

O pravnem obvestilu

Družba Avtonet d.o.o. lahko te strani spremeni kadarkoli in brez predhodnega obvestila in ne prevzema nikakršne odgovornosti za posledice teh sprememb.