Registracija

Ali želite objaviti oglas kot POSAMEZNIK?

Prednosti registracije za fizične osebe / posameznike:
  • Objava BREZPLAČNEGA oglasa (*)
  • Lahko si shranite PRILJUBLJENE kriterije iskanja
  • Možnost prednastavitve željenega načina SORTIRANJA
  • Možnost PARKIRANJA priljubljenih oglasov
  • Možnost PARKIRANJA priljubljenih kriterijev iskanja

(*) Število objav je v izogib dela na črno omejeno na največ 2 brezplačna oglasa v posamezni rubriki istočasno.

Primerno za fizične osebe / posameznike, kakor tudi za podjetja, ki želijo prodati lastno osnovno sredstvo

Ali želite oglaševati kot TRGOVEC?

Zakaj se registrirati kot trgovec?
  • Kadar opravljate registrirano dejavnost, in želite objaviti oglase za prodajo vozil, opreme ali mehanizacije (*)
  • Brezplačno 30 dnevno testno obdobje
  • Naprednejše možnosti objave oglasa (* opcija)
  • Statistični pregled objave (*opcija)

(*) Sem sodijo vse pravne osebe, tudi samostojni podjetniki, društva, zavodi, združenja, agencije ..., ki želji oglaševati prodajo ali najem v okviru registrirane dejavnosti.