Avtonet d.o.o.
sedež:
Obala 77, 6320 Portorož, SLO
matična št.:
5491797
ID za DDV:
SI31429602
številka TR:
02330-0015616903
IBAN:
SI56 0233 0001 5616 903
SWIFT:
LJBASI2X
Kontaktni podatki za podjetja:
telefon:
+386 (0)5 6713 700
telefax:
+386 (0)5 6713 701
e-naslov:
Kontakti podatki za fizične osebe:
telefon:
080 28 77
e-naslov: